ISO 9001 si ISO 14001


ALEF Distribution RO SA este certificată conform standardelor EN ISO 14001:2015 si EN ISO 9001:2015 pentru Sistemul de Management al Mediului si Calitatii.

Certificarea este o etapă esenţială în demersul conducerii companiei şi al întregului personal de îmbunătăţire continuă a calităţii produselor şi serviciilor oferite, spre satisfacţia deplină a clienţilor săi, prin aplicarea celor 8 principii de management al calităţii care stau la baza familiei de standarde ISO 9001:2015:

- Orientare către client;
- Leadership;
- Implicarea salariaţilor;
- Abordarea bazată pe proces;
- Abordarea managerială bazată pe sistem;
- Îmbunătăţirea continuă;
- Abordarea luării deciziilor pe baza de fapte;
- Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii.


Certificarea conform standardului EN ISO 14001:2015 reprezintă rezultatul eforturilor făcute de ALEF Distribution RO SA pentru controlarea impactului activităţilor, produselor şi serviciilor asupra mediului înconjurător şi pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei în domeniul protecţiei mediului.