Prelucrarea datelor cu caracter personal

Vânzari și Marketing
 
Sfaturi privind protecția datelor cu caracter personal ( informații)
 
Informațiile de mai jos au fost furnizate ca date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE)  2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și pivind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE-  denumită GDPR ( Regulamentul General privind Protecția Datelor)
 
Principalul interes al companiilor din grupul ALEF este satisfacția clienților noștri și a celor cu care construim relații de afaceri reciproce. În acest scop, folosim datele personale furnizate, pe care le protejăm cu atenție și le procesăm în conformitate cu legislația în vigoare.
 
Mai jos este un rezumat al modului în care Grupul ALEF, format din :
ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, email: cz-recepce@alef.com;
ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, email: cz-recepce@alef.com;
ALEF Distribution SK, s. r. o., Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 2, email: sk-reception@alef.com;
ALEF Distribution HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapest, email: hu-info@alef.com;
ALEF distribucija SI, d.o.o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, email: si-info@alef.com;
ALEF Distribucija d.o.o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, email: hr-info@alef.com;
ALEF Distribucija Adria, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd, email: rs-info@alef.com;
ALEF Distribution RO, Bld. Dimitrie Pompeiu nr.6E, etaj 8 , sector 2 , email:  ro-backoffice@alef.com,
 
 Înțelege să primească, să proceseze și să stocheze datele cu caracter personal furnizate și care sunt drepturile persoanelor vizate în baza legislației în vigoare.
 
Ce date personale folosim și către cine le accesăm
Companiile ALEF (Controller) procesează datele numai în scopuri legate de o relație de afaceri sau de marketing. Datele includ numele, prenumele, titlul, postul de angajare, numele și adresa angajatorului, numărul de telefon, adresa de e-mail. În cazul în care subiectul datelor cu caracter personal (persoana fizica) este direct implicat în relația de afaceri sau de marketing, datele includ: numele, prenumele, titlul, adresa de reședință sau sediu temporar sau de sediu social, numărul de telefon, adresa de e-mail, cont bancar. În cazul ofertelor de formare, vă procesăm doar numele, prenumele și adresa de e-mail.
Beneficiarul unor astfel de date este Controller-ul și orice entitate legată în orice mod de Controller în ceea ce privește activele, direct sau indirect și entitățile care sunt membre ale Grupului ALEF chiar și în cazul în care o astfel de entitate se află într-o țară terță ( adică în afara Uniunii Europene) în cazul în care Comisia Europeană a decis ca această țară terță asigură nivelul corespunzător de protecție a datelor cu caracter personal (pentru o listă de țări, a se vedea, de exemplu - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) și angajații entităților menționate mai sus. Partenerii de afaceri al Controlle-rului, entitățile legate de acesta din punct de vedere al activelor, procesatorii de date cu caracter personal sau autoritățile publice, pot fi de asemenea destinatari de date cu caracter personal.
 
Care este scopul procesării datelor cu caracter personal?
Datele cu caracter personal sunt utilizate numai în scopuri legate de furnizarea serviciilor noastre și furnizarea de informații referitoare la ofertele de servicii, produse, evenimente de marketing, cursuri de formare, seminarii și conferințe, prin utilizarea diferitelor canale de comunicare cum ar fi mijloacele electronice ( e-mail, rețele sociale, seminarii web și multe altele care permit adresarea) prin poștă, apel telefonic sau contact personal.
 
Care este baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?
 Procesăm datele bazate pe interesul legitim al Controller-ului, deoarece fără acesta nu am putea indeplini în mod corespunzator scopurile pentru care sunt procesate datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul datelor cu caracter personal furnizate în scopul stabilirii de noi contacte de afaceri, a comenzilor prin formularul B2B sau prin trimiterea de oferte de formare, avem nevoie de acordul dumneavoastra.
 
Cat timp sunt stocate datele personale?
 Datele personale sunt stocate pe durata relației de afaceri și apoi pe o perioadă de 4 ani de la încheierea acesteia. Daca nu se stabilește o relație de afaceri, datele personale vor fi șterse după un an de la data furnizării.

Ca subiect de date cu caracter personal, care sunt drepturile tale?   
Cereți accesul Controller-ului la datele personale, adica aveți dreptul să obțineti de la acesta o confirmare a faptului dacă datele dvs personale sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, aveți dreptul să le accesati împreună cu urmatoarele informații:
 • Scopul prelucrarii
 • Categoriile de date cu caracter personal vizate
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost sau vor fi dezvaluite datele cu caracter personal
 • Perioada preconizata pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade
 • Existenta dreptului de a solicitat rectificarea sau stergerea datelor de la operator, restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau de a se opune acestei prelucrari
 • Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere
 • Toate informatiile disponibile despre sursele de date cu caracter personal
 • Existenta unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiva profilarii despre procedura utilizata precum si importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de procesari pentru mine
 • Dreptul de a fi informat cu privire la masurile de protectie adecvate care se refera a transferul datelor cu caracter personal catre tari terte ( adica in afara Uniunii Europene) in cazul transferarii datelor cu caracter personal catre o astfel de tara terta
 • Controller-ul va va furniza o copie a datelor cu caracter personal in curs de procesare
 
 Solicitati rectificarea datelor cu caracter personal, adica sa remediati fara intarzieri nejustificate  datele personale inexacte referitoare la dvs si luand in considerare scopul prelucrari, aveti de asemenea, dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusic prin furnizarea unei declaratii suplimentare;
 
Solicitati stergerea datelor personale ( „dreptul de a fi uitat“) adica sa obtineti de la Controller stergerea datelor cu caracter personal care va privesc fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:
 • Datele personale nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod;
 • Ati retras consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si nu exista alt motiv juridic pentru prelucrare;
 • Datele personale au fost procesate iegal
 • Datele personale trebuie sa fie sterse pentu respectarea unei obligatii legale
 • Datele personale au fost colectate in legatura cu oferta serviciilor societatii informationale;
Dreptul de stergere nu se aplica in cazul in care exista o exceptie, in special, deoarece prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru:
 • Exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare;
 • Respectarea unei obligatii legale care necesita prelucrarea de catre legislatia UE sau de statul membru care al Controlleru-ului;
 • Pentru stabilirea, exercitarea su apararea revendicarilor legale;
 
Se solicita restrictii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, adica dreptul de control lal operatorului de a restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal in oricare dintre urmatoarele cazuri:
 • Contestati acuratetea datelor personale procesate, procesarea va fi restrictionata pentru o perioada care sa permita Controlleru-ului sa verifice corectitudinea datelor personale;
 • Prelucarea estes ilegala si va opuneti stergerii datelor personale si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora
 • Controllerul  nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, insa ele sunt solicitate de dvs. pentru stabilire, exercitarea sau apararea revendicarilor legale;
 • V-ati opus prelucrarii datelor cu caracter personal in cazul in care datele sunt prelucrate in sopul intereselor legitime ale Controllerului , inclusiv profilul, in acest caz ,datele cu caracter personal nu se vor mai procesa, cu exceptia cazului in care se dovedesc motive legitime pentru  prelucrare ce domina asupra intereselor sau drepturilor si libertatilor personaei cu date cu caracter personal sau infiintarea, exercitare sau apararea revendicarilor legale.
 • In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata, datele cu caracter personal , cu exceptia depozitarii lor sunt prelucrate numai cu consimtamanul  dvs sau pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor revendicari legale sau pentru protectia drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de un interes public important al EU sau al altui stat membru.
Portabilitatea datelor personale, adica dreptul de a transfera Controller-ului datele dvs personale procesate automat, pe baza consimtamantului dvs, unui alt Controller intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de masina; atunci cand va exercitati dreptul la portabilitatea datelor aveti dreptul ca datele personale sa fie transmise direct de la un operator la altul, atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
Dreptul la obiect; in cazul in care datele dvs personale sunt prelucrate in scopuri de marketing direct, aveti dreptul sa va opuneti in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va intereseaza pentru o astfel de introducere pe piata, care include profilul in masura in care este legat de un astfel de marketing direct si astfel de cazuri, datele cu caracter personal nu vor mai fi utilizate in astfel de scopuri.
Trimiteti o reclamatie, de exemplu prin trimiterea unui e-mail sau a unei scrisori la datele de contact ale Controller-uui specificate mai sus; o plangere privind actiunile Controller-ului poate fi adresata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal cu sediul in  Bucuresti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336.
 
Puteti aplica toate drepturile mentionate anterior , Administratorului , trimitand un e-mail la adresele din partea introductiva a acestor informatii sau prin scrisoare cu confirmare de primire.


Vânzari și Marketing
 
Sfaturi privind protecția datelor cu caracter personal ( informații)
 
Informațiile de mai jos au fost furnizate ca date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE)  2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și pivind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE-  denumită GDPR ( Regulamentul General privind Protecția Datelor)
 
Principalul interes al companiilor din grupul ALEF este satisfacția clienților noștri și a celor cu care construim relații de afaceri reciproce. În acest scop, folosim datele personale furnizate, pe care le protejăm cu atenție și le procesăm în conformitate cu legislația în vigoare.
 
Mai jos este un rezumat al modului în care Grupul ALEF, format din :
ALEF Distribution CZ, s. r. o., Pernerova 691/42, Praha 8, email: cz-recepce@alef.com;
ALEF NULA, a. s., Pernerova 691/42, Praha 8, email: cz-recepce@alef.com;
ALEF Distribution SK, s. r. o., Galvaniho Business Centrum IV, Galvaniho 17/C, Bratislava 2, email: sk-reception@alef.com;
ALEF Distribution HU Kft., Váci út 30. 3. emelet, 1132 Budapest, email: hu-info@alef.com;
ALEF distribucija SI, d.o.o., Brnčičeva 15B, Ljubljana, email: si-info@alef.com;
ALEF Distribucija d.o.o., Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, email: hr-info@alef.com;
ALEF Distribucija Adria, d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd, email: rs-info@alef.com;
ALEF Distribution RO, Bld. Dimitrie Pompeiu nr.6E, etaj 8 , sector 2 , email: ro-office@alef.com.
 
 Înțelege să primească, să proceseze și să stocheze datele cu caracter personal furnizate și care sunt drepturile persoanelor vizate în baza legislației în vigoare.
 
Ce date personale folosim și către cine le accesăm
Companiile ALEF (Controller) procesează datele numai în scopuri legate de o relație de afaceri (inclusiv comenzile prin formularul B2B) sau de marketing. Datele includ numele, prenumele, titlul, postul de angajare, numele și adresa angajatorului, numărul de telefon, adresa de e-mail. În cazul în care subiectul datelor cu caracter personal (persoana fizica) este direct implicat în relația de afaceri sau de marketing, datele includ: numele, prenumele, titlul, adresa de reședință sau sediu temporar sau de sediu social, numărul de telefon, adresa de e-mail, cont bancar. În cazul ofertelor de formare, vă procesăm doar numele, prenumele și adresa de e-mail.
În cazul colectării personale a mărfurilor în cadrul relației B2B (portal), procesăm, de asemenea și date personale - cartea de identitate a persoanei vizate.
Beneficiarul unor astfel de date este Controller-ul și orice entitate legată în orice mod de Controller în ceea ce privește activele, direct sau indirect și entitățile care sunt membre ale Grupului ALEF chiar și în cazul în care o astfel de entitate se află într-o țară terță ( adică în afara Uniunii Europene) în cazul în care Comisia Europeană a decis ca această țară terță asigură nivelul corespunzător de protecție a datelor cu caracter personal (pentru o listă de țări, a se vedea, de exemplu - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) și angajații entităților menționate mai sus. Partenerii de afaceri al Controlle-rului, entitățile legate de acesta din punct de vedere al activelor, procesatorii de date cu caracter personal sau autoritățile publice, pot fi de asemenea destinatari de date cu caracter personal.
 
Care este scopul procesării datelor cu caracter personal?
Datele cu caracter personal sunt utilizate numai în scopuri legate de furnizarea serviciilor noastre și furnizarea de informații referitoare la ofertele de servicii, produse, evenimente de marketing, cursuri de formare, seminarii și conferințe, prin utilizarea diferitelor canale de comunicare cum ar fi mijloacele electronice ( e-mail, rețele sociale, seminarii web și multe altele care permit adresarea) prin poștă, apel telefonic sau contact personal.
 
Care este baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?
Procesam datele bazate pe interesul legitim al Controller-ului deoarece fara acesta nu am putea indeplini in mod corespunzator scopurile pentru care sunt procesate datele cu caracter personal. Cu toate acestea, in cazul datelor cu caracter personal furnizate in scopul stabilirii de noi contacte de afaceri, comunicarea de marketing adresata persoanelor de contact primare sau prin trimiterea de oferte de formare, avem nevoie de acordul dumneavoastra.
 
Cat timp sunt stocate datele personale?
 Datele personale sunt stocate pe durata relației de afaceri și apoi pe o perioadă de 4 ani de la încheierea acesteia. Daca nu se stabilește o relație de afaceri, datele personale vor fi șterse după un an de la data furnizării.

Ca subiect de date cu caracter personal, care sunt drepturile tale?    
Cereți accesul Controller-ului la datele personale, adica aveți dreptul să obțineti de la acesta o confirmare a faptului dacă datele dvs personale sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, aveți dreptul să le accesati împreună cu urmatoarele informații:
 • Scopul prelucrării
 • Categoriile de date cu caracter personal vizate
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal
 • Perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade
 • Existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor de la operator, restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau de a se opune acestei prelucrări
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
 • Toate informațiile disponibile despre sursele de date cu caracter personal
 • Existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv a profilării despre procedura utilizată precum și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de procesări pentru mine
 • Dreptul de a fi informat cu privire la măsurile de protecție adecvate care se referă la transferul datelor cu caracter personal către țări terțe (adică în afara Uniunii Europene) în cazul transferării datelor cu caracter personal către o astfel de țară terță
 • Controller-ul vă va furniza o copie a datelor cu caracter personal în curs de procesare
 
Solicitați rectificarea datelor cu caracter personal, adică să remediați fără întârzieri nejustificate datele personale inexacte referitoare la dvs și luând în considerare scopul prelucrării, aveți de asemenea, dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 
Solicitați ștergerea datelor personale („dreptul de a fi uitat“) adică să obțineți de la Controller ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul din urmatoarele motive:
 • Datele personale nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • Ați retras consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu există alt motiv juridic pentru prelucrare;
 • Datele personale au fost procesate ilegal;
 • Datele personale trebuie sa fie șterse pentu respectarea unei obligații legale;
 • Datele personale au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale;
Dreptul de ștergere nu se aplică în cazul în care există o excepție în special, deoarece prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru:
 • Exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
 • Respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea de către legislația UE sau de statul membru al Controller-ului;
 • Pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 
Se solicită restricții privind prelucrarea datelor cu caracter personal, adică dreptul de control al operatorului de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în oricare dintre următoarele cazuri:
 • Contestați acuratețea datelor personale procesate, procesarea va fi restricționată pentru o perioadă care să permită Controlleru-ului să verifice corectitudinea datelor personale;
 • Prelucarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor personale și solicitați în schimb restricția de utilizare a acestora;
 • Controller-ul  nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, însă ele sunt solicitate de dvs. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • V-ați opus prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care datele sunt prelucrate în sopul intereselor legitime ale Controller-ului, inclusiv profilul, în acest caz, datele cu caracter personal nu se vor mai procesa, cu excepția cazului în care se dovedesc motive legitime pentru prelucrare, ce domină asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanei cu date cu caracter personal sau înființarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
 • În cazul În care prelucrarea a fost restricționată, datele cu caracter personal, cu excepția depozitării lor sunt prelucrate numai cu consimțămânul dvs sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale sau pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de un interes public important al EU sau al altui stat membru.
Portabilitatea datelor personale, adică dreptul de a transfera Controller-ului datele dvs personale procesate automat, pe baza consimțământului dvs, unui alt Controller într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină; atunci cand vă exercitati dreptul la portabilitatea datelor, aveți dreptul ca datele personale să fie transmise direct de la un operator la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
Dreptul la obiect; în cazul în care datele dvs personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă interesează pentru o astfel de introducere pe piață, care include profilul în masura în care este legat de un astfel de marketing direct și astfel de cazuri, datele cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în astfel de scopuri.
Trimiteți o reclamație, de exemplu prin trimiterea unui e-mail sau a unei scrisori la datele de contact ale Controller-ului specificate mai sus; o plângere privind acțiunile Controller-ului poate fi adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336.
 
Puteți aplica toate drepturile menționate anterior Administratorului, trimițând un e-mail la adresele din partea introductivă a acestor informații sau prin scrisoare cu confirmare de primire.